Znaczenie duchowości w praktyce medycznej

Kategoria:

Opis

Zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, związane z pandemią zespołu Covid-19, zmieniły kilka koncepcji organizacyjnych i tradycyjnych struktur w różnych sektorach medycyny w różnych krajach. Konieczna była nowa struktura, być może nowa faza medycyny, aby w kilku aspektach utrzymać jakość opieki nad pacjentem, nawet w obliczu trudnych scenariuszy narzuconych przez epidemie.

Medycyna i duchowość

 

Pomimo kontrowersji, ostatnio, a zwłaszcza biorąc pod uwagę specyfikę umiarkowanego do ciężkiego Covid-19, izolacji oddechowej i kontaktowej oraz licznych nagłych strat rodziny i przyjaciół, zaobserwowano stopniową tendencję do włączania pojęć i praktyk duchowych jako zwiększenie zdrowia człowieka nawet w środowisku szpitalnym. Duchowość można zdefiniować jako: „Ludzkie praktyki lub doświadczenia, które starają się nadać sens lub cel życiu poprzez połączenie z innymi, z naturą i/lub z jakąś niefizyczną reprezentacją”.

I istnieją już opublikowane dowody empiryczne, które sugerują, że duchowość…ma bezpośredni korzystny wpływ na samopoczucie jednostki, zwłaszcza wrażliwego pacjenta, z fizjologicznymi konsekwencjami wpływającymi na zdrowie fizyczne i reakcję na leczenie. Ponadto opieka duchowa tworzy ludzką psychikę i jest kluczowym elementem integralności zdrowia jednostki, docierając do członków rodziny, innych pacjentów i pracujących profesjonalistów.

Aby włączyć lub rozszerzyć publikacje naukowe z dziedziny duchowości, kilka instytucji włączyło do programu nauczania zajęcia lub dyscypliny dotyczące duchowości. Jednym z trendów jest holistyczna edukacja medyczna. Takie działania, niezależnie od przekonań specjalistów, mają na celu wzmocnienie relacji lekarz-pacjent, zminimalizowanie cierpienia pacjentów i specjalistów, zmniejszenie obciążeń stresowych generowanych w środowisku szpitalnym dla obu stron, zastosowanie metod humanizacji relacji i podniesienie jakości opieki i opieki nad pacjentem.

Szacunek dla przekonań pacjenta

 

Przykład implementacji religijności w kształceniu studentów medycyny pojawił się na Uniwersytecie Nauk Medycznych Kom w Iranie. Taka instytucja rozwinęła ośrodek badawczy zdrowia duchowego ( Centrum Badań Zdrowia Duchowego ) oraz szkołę zdrowia i religii ( Szkoła Zdrowia i Religii ), w której edukatorzy i badacze starają się włączać koncepcje duchowości w edukację medyczną, w dyscypliny, warsztaty i kongresy na studiach licencjackich i magisterskich. Wśród pojęć lub kompetencji objętych tym nowym trendem znajdują się:

  • Szacunek dla przekonań pacjenta;
  • Umiejętność prowadzenia dialogu z pacjentem na temat jego duchowych koncepcji i praktyk;
  • Uznanie korzystnych skutków rozwiązań lub praktyk duchowych (np. modlitwy, medytacji i innych) jako sposobu na uspokojenie pacjenta i pomoc w przestrzeganiu leczenia;
  • Wykorzystanie religijności pacjenta do ułatwienia procesu leczenia lub akceptacji choroby;
  • Wsparcie lub możliwość zaspokojenia duchowych/religijnych potrzeb pacjenta;
  • Wykazanie solidarności zawodowej przypisuje pacjentowi (empatia, uczciwość, litość, współczucie i altruizm);

Dostosowanie zadań i interwencji medycznych do praktyk religijnych pacjenta. Niektórzy autorzy sugerują, że podejście to można wprowadzić do dyscypliny Etyka lekarska w sposób skonsolidowany, z analizami przypadków, publikacjami, dyskusjami grupowymi i symulacjami.

Ostatnia wiadomość

 

Wyraźnie widać, że wraz z pandemią Covid-19 , inicjatywy mnożyły się w różnych jednostkach opieki zdrowotnej, czy to z powodu altruizmu, czy zrozumienia ludzkich potrzeb, i umożliwiły zastosowanie lub praktyczne szkolenie, w rzeczywistych kontekstach, środków komfortu, z naciskiem na duchowość. Obecna pandemia zakażeń SARS-CoV-2 codziennie podkreśla potrzebę wdrożenia poszanowania dla holistycznych środków zarówno dla osób wrażliwych, jak i profesjonalistów, z zakresem opieki w zakresie zdrowia psychicznego i opieki paliatywnej, w celu zminimalizowania cierpienia jednostki i sąsiadów w jej trakcie w tym prawdziwym życiu.

Znaczenie duchowości w zdrowiu

 

Duchowość jest rozpoznawana w zdrowiu, jednak istnieje przepaść między znaczeniem a rzeczywistym podejściem w praktyce klinicznej.

Pacjenci, lekarze i edukatorzy dostrzegają znaczenie duchowości w zdrowiu, jednak istnieje przepaść między uznaniem tego znaczenia a rzeczywistym podejściem w praktyce klinicznej. „Kilka badań przeprowadzonych w Brazylii i za granicą pokazuje, że społeczeństwo uważa to za ważne, podobnie jak lekarze. Jednak tylko 10% faktycznie zajmuje się tym problemem” – skomentował.

Również według profesora brak przygotowania, brak podejścia ze strony instytucji oraz brak autorów czy teorii dyskwalifikuje doświadczenie religijne. „Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z solidnego materiału dowodowego, który istnieje” – powiedział znawca.

W odniesieniu do koncepcji duchowość jest osobistym poszukiwaniem fundamentalnych pytań dotyczących życia, sensu i relacji z sacrum lub transcendentnym, co może, ale nie musi, prowadzić do powstania wspólnoty. A religia jest instytucją z praktykami i wierzeniami, której celem jest przybliżenie sacrum.

Ogólnie rzecz biorąc, badania pokazują, że osoby z wyższym poziomem zaangażowania w grupy religijne mają niższy poziom depresji, mniejsze spożycie alkoholu i innych narkotyków, niższe wskaźniki samobójstw, niższą śmiertelność i lepszą jakość życia.

Kilka stowarzyszeń medycznych na całym świecie zaleciło wszechstronną ocenę, a religijność jest tematem, którym pacjenci chcą się zająć. W ubiegłym roku Światowe Towarzystwo Psychiatryczne opublikowało formalne oświadczenie o tym, jak ważne jest uwzględnienie duchowości pacjentów, czyli etycznym obowiązkiem profesjonalisty jest wiedzieć, co wpływa na tę osobę. Zobacz twoja rodzina i ewangelia.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Znaczenie duchowości w praktyce medycznej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.