Fizyczna funkcja osoby w podeszłym wieku

Kategoria:

Opis

Normalne zmiany związane z wiekiem i nagromadzona patologia przyczyniają się do zmian funkcjonalnych obserwowanych wraz z wiekiem. Prędkość chodzenia. Szybkość chodzenia spada wraz z normalnym starzeniem się, ale zmniejszy się dodatkowo z powodu choroby. Pomiary prędkości chodzenia można wykorzystać do przewidywania przyszłego poruszania się w społeczności, upadków, niepełnosprawności (37) i ryzyka śmiertelności (38).

Pomiar prędkości chodu jest szybki, bezpieczny, nie wymaga specjalnego sprzętu i nie zwiększa kosztów opieki klinicznej. W jednym z badań średnia prędkość chodzenia dla grupy wiekowej 85-89 wynosi 1,1 m/s dla mężczyzn i 0,8 m/s dla kobiet. Po 90. roku życia średnia prędkość czuwania zmniejszyła się do 0,9 m/s dla mężczyzn i 0,8 m/s dla kobiet (39). Interwencje w zakresie aktywności fizycznej mogą poprawić prędkość chodzenia. Zobacz https://www.apotheken.de/krankheiten/hintergrundwissen/5797-alternativen-zum-altenheim

Niepełnosprawność ruchowa

Według badania US Census siedemdziesiąt trzy procent Amerykanów w wieku powyżej 85 lat ma pewne trudności z chodzeniem. Niepełnosprawność ruchowa wiąże się z izolacją społeczną, upadkami i depresją. Jedna trzecia osób powyżej 85 roku życia z niepełnosprawnością mieszka samotnie (40).

Niepełnosprawność w czynnościach życia codziennego. Wskaźniki niepełnosprawności są stosunkowo wysokie wśród dorosłych w wieku powyżej 85 lat. Wskaźniki niepełnosprawności związane z czynnościami, takimi jak ubieranie się i kąpanie, oraz z czynnościami instrumentalnymi, takimi jak gotowanie, rosną wraz z wiekiem powyżej 80 lat. Trudności z kąpielą zazwyczaj poprzedzają trudności z ubieraniem się lub trudnościami z korzystaniem z toalety.

W jednym badaniu 75% osób w wieku 85 lat miało trudności lub niepełnosprawność z kąpielą, a 25% miało trudności lub niepełnosprawność w korzystaniu z toalety (41). Osoby niepełnosprawne często zmagają się również z przewlekłym bólem, depresją i złożonymi schematami leczenia (42). Odsetek starszych osób niepełnosprawnych nieznacznie spadł w ostatnich dziesięcioleciach.

Spada

Upadki są główną przyczyną zachorowalności i niepełnosprawności wśród osób starszych. 30-40% osób powyżej 70. roku życia spada każdego roku, a wskaźniki są szczególnie wysokie w przypadku osób starszych przebywających w placówkach opieki długoterminowej. Upadki stanowią ponad połowę urazów wśród osób starszych. Wskaźniki zgonów związanych z upadkiem są wyższe w przypadku osób dorosłych w wieku powyżej 85 lat niż w innych grupach wiekowych (43). Wykazano, że aktywność fizyczna, suplementacja witaminą D, ćwiczenia równowagi i ocena bezpieczeństwa w domu jako część wieloczynnikowego programu zapobiegania upadkom zmniejszają częstość upadków (44). Osoby z problemami z równowagą lub upadkami powinny mieć wieloczynnikową ocenę ryzyka upadków (45).

Słabość

Kruchość definiuje się jako szczególną podatność na stresory i sugeruje osłabienie, powolność, wyczerpanie i utratę wagi (46). W jednym badaniu 38% osób w wieku 85–89 lat było słabych (47). Stan słabości można łatwo ocenić, a stan osłabienia przewiduje przyszłą niepełnosprawność, upadki, hospitalizacje i złe wyniki chirurgiczne. Ukierunkowane interwencje dla słabych populacji prawdopodobnie obejmowałyby aktywność fizyczną i składniki żywieniowe (48), a także przeglądy leków.

Powściągliwość. Trzydzieści procent kobiet w wieku powyżej 65 lat i 50% starszych osób w placówkach opiekuńczych ma nietrzymanie moczu (49). Częstymi przyczynami nietrzymania moczu u kobiet są pęcherz nadreaktywny, wysiłkowe nietrzymanie moczu i funkcjonalne nietrzymanie moczu. Nietrzymanie moczu obniża samopoczucie i jakość życia (50). Jednak powszechnie stosowane leki na nietrzymanie moczu powodują uciążliwe skutki uboczne.

Psychologiczne i poznawcze

Starzenie się poznawcze.. Łagodna utrata pamięci krótkotrwałej, trudności w znajdowaniu słów i wolniejsze przetwarzanie danych to normalne elementy starzenia się, które często są zauważalne do 85 roku życia. Zmiany wynikające z normalnego starzenia się mózgu mogą wpływać na bezpieczeństwo jazdy i zwiększać ryzyko wyzysku finansowego. Zmiany te mogą również zmniejszyć zdolność rozumienia skomplikowanych informacji medycznych. Starzenie się mózgu nie zachodzi w jednakowym tempie, a czynniki genetyczne i społeczne (takie jak wykształcenie i zawód) mogą być ochronne (51).

Normalne starzenie się funkcji poznawczych nie prowadzi do demencji. Nie wszystkie funkcje mózgu zanikają wraz z wiekiem. Wiadomo, że mądrość i wiedza wzrastają wraz z normalnym starzeniem się, przyczyniając się do odpowiedniego szacunku okazywanego starszym społeczności. Empatia i altruizm również mogą wzrastać wraz z wiekiem (52).

Demencja

Wskaźniki demencji rosną wraz z wiekiem. Śmiertelność z powodu choroby Alzheimera rośnie, podczas gdy śmiertelność z powodu chorób układu krążenia spada. Częstość występowania demencji na świecie może wzrosnąć z 47 milionów w 2015 r. do 131 milionów w 2050 r. Szacowany koszt demencji na całym świecie wyniósł 818 miliardów dolarów w 2015 r. i oczekuje się, że wzrośnie do 2 bilionów dolarów do 2030 r. (53).

Chociaż badania przesiewowe w kierunku demencji mogą mieć ograniczone korzyści kliniczne, ponieważ leki są tylko marginalnie skuteczne, badania przesiewowe mogą przynosić korzyści dla zdrowia publicznego. Wiele starszych osób z demencją ma niezaspokojone potrzeby i może żyć lub jeździć niebezpiecznie (54). Folstein Mini-Mental State Examination jest najczęściej używanym narzędziem do diagnozowania demencji, ale ma kilka ograniczeń, w tym dostosowanie edukacyjne.

Na przykład w Irish Longitudinal Study on Aging średni wynik MMSE dla 85-latków ze słabym wykształceniem wyniósł 25,2, podczas gdy średni wynik dla 8 Pięciolatków z dobrym wykształceniem było 28,0 (55). Osoby z demencją potrzebują możliwości stymulacji poznawczej, wsparcia opiekuna i ewentualnie technologii wspomagających, aby poprawić bezpieczeństwo i niezależność.

Depresja

Depresja nie jest normalną konsekwencją starzenia. Smutek może być normalną reakcją na wydarzenia życiowe, które pojawiają się wraz ze starzeniem się, takie jak żałoba; emerytura/utrata dochodów; oraz utrata funkcji fizycznych, społecznych lub poznawczych z powodu choroby. Poważna depresja jest powszechna w życiu dorosłym, ale wskaźniki zachorowalności spadają po 60 roku życia, a następnie ponownie rosną po 80 roku życia.

Częstość występowania depresji u dorosłych w wieku powyżej 85 lat jest dwukrotnie wyższa niż w wieku 70–74 lat (23). Depresja jest jeszcze bardziej powszechna wśród osób starszych przebywających w zakładach opieki oraz osób niepełnosprawnych (56). Agresywne podejście do diagnozy i leczenia jest uzasadnione, aby zminimalizować cierpienie, poprawić ogólne funkcjonowanie i zapobiec samobójstwom. Samobójstwo wśród starszych dorosłych Amerykanów jest najczęstsze u 8nich białych mężczyzn (57).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Fizyczna funkcja osoby w podeszłym wieku”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.