Jak farmaceuci kliniczni dbają o pacjentów?

Kategoria:

Opis

Farmaceuci kliniczni: Zapewniają spójny proces opieki nad pacjentem, który zapewnia adekwatność, skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków przez pacjenta.Konsultują się z lekarzami pacjenta i innymi dostawcami usług opieki zdrowotnej w celu opracowania i wdrożenia planu przyjmowania leków, który może spełnić ogólne cele opieki nad pacjentem ustalone przez zespół opieki zdrowotnej.

Stosować specjalistyczną wiedzę na temat naukowego i klinicznego zastosowania leków, w tym działania leków, dawkowania, działań niepożądanych i interakcji leków, w wykonywaniu czynności związanych z opieką nad pacjentem we współpracy z innymi członkami zespołu opieki zdrowotnej.

Odwołują się do swojego doświadczenia klinicznego, aby rozwiązywać problemy zdrowotne poprzez racjonalne stosowanie leków.Polegać na ich profesjonalnych relacji z pacjentami, aby dostosować swoje porady, aby jak najlepiej zaspokoić indywidualne potrzeby i pragnienia pacjentów. zobacz więcej

Jak znaleźć farmaceutę klinicznego?

Farmaceuci kliniczni praktykują w wielu środowiskach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalach i powiązanych z nimi przychodniach, oddziałach ratunkowych, aptekach osiedlowych, gabinetach lekarskich, przychodniach osiedlowych, domach opieki i organizacjach zarządzających opieką.

Farmaceuci kliniczni to wyspecjalizowani praktycy, którzy zapewniają bezpośrednią opiekę nad pacjentem i kompleksowe zarządzanie lekami. Chociaż ten model praktyki jest najbardziej ugruntowany w Stanach Zjednoczonych, farmaceuci kliniczni działają na całym świecie, poprawiając opiekę nad pacjentami w każdym wieku i we wszystkich obszarach opieki ostrej i ambulatoryjnej. W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu standardów szkoleniowych, oczekiwanych kompetencji i wkładu pracy farmaceutów klinicznych.

  • Słowa kluczowe:
  • Farmaceuci
  • farmakoterapia
  • zespoły
  • rezydentura
  • szkolenie
  • Tekst całości

WPROWADZENIE

Farmaceuci kliniczni to licencjonowani praktycy z zaawansowanym wykształceniem i przeszkoleniem, którzy praktykują we wszystkich rodzajach opieki nad pacjentem, koncentrując się na kompleksowym zarządzaniu lekami

. Ci wyspecjalizowani farmaceuci koncentrują się na osiągnięciu optymalnego stosowania leków, kładąc nacisk na dawkowanie, monitorowanie, identyfikację działań niepożądanych oraz efektywność ekonomiczną w celu osiągnięcia optymalnych wyników leczenia pacjenta.

Farmaceuci kliniczni zyskują znaczącą uwagę na całym świecie jako ważni członkowie zespołu opieki nad pacjentem w opiece ambulatoryjnej i ostrej. W tym artykule zostanie opisany rzeczywisty i potencjalny zakres praktyki farmaceutów klinicznych na całym świecie.

DEFINICJA FARMACJI KLINICZNEJ

American College of Clinical Pharmacy jest organizacją skupiającą się przede wszystkim na rozwoju farmaceuty klinicznego, awansie i pozycjonowaniu wśród innych świadczeniodawców, społeczeństwa i stowarzyszeń zawodowych. Istnieje ponad 16.000 członków, ale wielu innych praktyków praktykuje farmację kliniczną.

Definicja farmacji klinicznej to dziedzina nauki o zdrowiu, w której farmaceuci zapewniają opiekę nad pacjentem, optymalizując terapię lekami oraz promując zdrowie, dobre samopoczucie i zapobieganie chorobom1.

Farmaceuci kliniczni praktykują we wszystkich placówkach służby zdrowia i wykorzystują dogłębną wiedzę na temat leków i stanów chorobowych do zarządzania terapią lekową jako część zespołu wielozawodowego. Farmaceuci kliniczni są odpowiedzialni za terapię lekami i wyniki leczenia pacjentów. Są podstawowym źródłem naukowo potwierdzonych informacji na temat bezpiecznego, właściwego i efektywnego kosztowo stosowania leków.

Podczas gdy farmaceuci mogą uczestniczyć w zarządzaniu określonymi lekami lub poszczególnymi stanami chorobowymi (np. cukrzyca, nadciśnienie) we współpracy z zespołem opieki, celem dla farmaceutów klinicznych jest szersze podejście lub kompleksowe zarządzanie lekami (CMM).

Definicja CMM to standard opieki, który zapewnia, że leki każdego pacjenta (na receptę, bez recepty, suplementy lub leki ziołowe) są indywidualnie oceniane w celu określenia, czy są odpowiednie dla pacjenta, skuteczne w danym schorzeniu, bezpieczne w stosowaniu przy współistniejących schorzeniach i terapiach oraz czy pacjent jest w stanie je przyjmować. Zindywidualizowany plan opieki definiuje cele, monitorowanie i zamierzone rezultaty.

Pacjent jest aktywnym uczestnikiem w tworzeniu planu CMM, wraz z innymi członkami zespołu opieki. Kluczowe elementy CMM zostaną opisane w rozdziale Standardy praktyki. Wpływ CMM prowadzonego przez farmaceutów klinicznych w warunkach ambulatoryjnych jest przedmiotem badań mających na celu określenie skutecznych procesów i zmierzenie ogólnych wyników leczenia pacjenta.

Programy zarządzania terapią lekową specyficzne dla danego stanu chorobowego wykazały zmniejszenie częstotliwości występowania niektórych problemów związanych z lekami, w tym nieprzestrzegania zaleceń, a także obniżyły niektóre koszty opieki zdrowotnej2.

DEFINICJA ZESPOŁÓW KLINICZNYCH

Amerykańskie Kolegium Lekarzy (American College of Physicians) określiło zespół opieki klinicznej w Stanach Zjednoczonych jako pracowników służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarki, inne zarejestrowane pielęgniarki, asystentów lekarzy, farmaceutów klinicznych i innych pracowników służby zdrowia

– posiadających wykształcenie i umiejętności potrzebne do zapewnienia wysokiej jakości, skoordynowanej opieki, dostosowanej do potrzeb klinicznych i okoliczności pacjenta3. Wsparcie dla praktyki zespołowej jest również udzielane przez American College of Obstetricians and Gynecologists, Society of Critical Care Medicine i inne organizacje4.

Chociaż skład zespołów może być różny, odpowiedzialność i uprawnienia za określone aspekty opieki są optymalnie przypisane do osoby najbardziej odpowiedniej do tego zadania. Optymalna skuteczność zespołu opiera się na kulturze zaufania, wspólnych celach, skutecznej komunikacji i wzajemnym szacunku.

Najlepszy interes pacjenta powinien być siłą napędową działań zespołu.

Wszyscy członkowie zespołu nie muszą znajdować się w jednym miejscu i dlatego do szerokiej grupy pracowników służby zdrowia z pewnością zaliczają się farmaceuci prowadzący praktykę ogólną w szpitalach, klinikach i placówkach detalicznych.

Choć to tylko pojedynczy przykład, pacjenci odnoszą korzyści z opieki opartej na zespole poprzez lepszą kontrolę ciśnienia tętniczego, a wyższy odsetek pacjentów osiągnął kontrolowane ciśnienie tętnicze, gdy farmaceuta był częścią zespołu5.

Skład dynamicznych zespołów klinicznych znajduje odzwierciedlenie w wieloprofesjonalnym charakterze dużych organizacji zawodowych, takich jak Society of Critical Care Medicine, Society of Hospital Medicine, American Society of Parenteral and Enteral Nutrition oraz Neurocritical Care Society. W większości z tych organizacji farmaceuci kliniczni pełnią funkcje kierownicze, w tym przewodniczących.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Jak farmaceuci kliniczni dbają o pacjentów?”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.